İş Sağlığı Kavramı- Ulusal Mevzuatı – İsg Kuralları Görev Ve Yetkileri Eğitimi

PROF.DR.HALİM İŞSEVER

İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 İş Sağlığı Kavramı- Ulusal Mevzuatı – İsg Kuralları Görev Ve Yetkileri Eğitimi Sunumu