Belgeler

RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERLERİ

Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Ekleri
(Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)

Ek-1:İSGB ve OSGB’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi
Ek-2: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
Ek-3: OSGB ile İşyeri Arasındaki Hizmet Sözleşmesi
Ek-4a:İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi
Ek-4b:İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi
Ek-4c:Diğer Sağlık Personeli Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi
Ek-5a:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (İşyeri Hekimi İçin)
Ek-5b:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (İş Güvenliği Uzmanı İçin)
Ek-5c:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (Diğer Sağlık Personeli İçin)
Ek-6: İşverenin Kendi İşyerinde Yapacağı Çalışma Taahhütnamesi
Ek-7: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
Ek-8: Tabela