Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof. Dr. Oğuz ÖZTÜRK

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Uzm. Dr. Cem İsmail KÜÇÜKALİ

İş Güvenli Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: Dr. Rafi SÜZME

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Enstitü Sekreteri Mustafa ULUDEMİRCİLER

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Araş.Gör.Canan Aysel ULUSOYU

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Tekn.Yard.İbrahim UYAR