Hukuk Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Şef Murat TURAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri H.Ali KOCA/Nurgül YILMAZ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Araş.Gör.Barkın ASAL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Eğitim-Birsen Sendika Temsilcisi Cevat BİLİCİ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Musa TAŞDEMİR

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Günay ADEKA

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Eğitim-Birsen Sendika Temsilcisi Ahmet HORD

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Türk Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Serhat ÖZEN