Siyasal Bilgiler Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Emrah CENGİZ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Yard.Doç Dr.Yücel KARLIKLI

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Dilek YÜCEL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Yard.Doç. Dr. Ahmet BEKMEN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Eğitim-Birsen Sendika Temsilcisi Salih TÜFEKÇİ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Türk Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Nurdagül KÖSE