Su Ürünleri Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Devrim MEMİŞ

İşveren Vekili(Sapanca) Unvanı-Adı Soyadı: Bahattin KAYA

İşveren Vekili(Gökçeada) Unvanı-Adı Soyadı: Dr. Onur GÖNÜLAL

İşveren Vekili(Yunus-S Gemi Kap.) Unvanı-Adı Soyadı: Mehmet BAŞALİ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Biyolog Derya MORDOĞAN

İş Güvenli Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: Biyolog Derya MORDOĞAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı: Fakülte Sekreteri Ayfer TOKDEMİR GÖKBAYRAK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Biyolog Derya MORDOĞAN

Çalışan Temsilcisi Yardımcısı Unvanı-Adı Soyadı: Uğur HANCA

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: Erkan BALTACI