Veteriner Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Nuri TURAN

Vet. Fak. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.M.Ragıp KILIÇASLAN

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Unvanı-Adı Soyadı: Prof. Dr. Nezih Yaşar TOKER

İş Güvenli Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: Laborant Nurcan ERÖZKAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı: Fakülte Sekreteri Sait TUNCEL/Mehmet KUŞ

Mezbaha Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Doç.Dr.Tolga KAHRAMAN

Çiftlik Müdürü Unvanı-Adı Soyadı:Veteriner Hekim Hüseyin HÜSEYİN

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Bil.İşl. Sait TUNCEL

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: Ayten ŞAHİN

Biyogüvenlik ve Atık Komis.Başkanı Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Murat YILDIRIM