Edebiyat Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Doç.Dr.Mehmet SAMSAKCI

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Hüseyin TUROĞLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Aliye YÜCEL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Bilgisayar İşletmeni Muammer MUKUL

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: Bilgisayar İşletmeni İbrahim BAŞAR