İktisat Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Doç.Dr.Halil TUNALI

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: Yar.Doç.Dr.Hasan ŞENOCAK/Araş.Gör.Mehmet GÜLER/Araş.Gör.Murat KALKAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Serkan SARAÇ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Muharrem BOZKURT

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: Güler KARASAVRAN