Eczacılık Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Afife MAT

Acil Durum Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Afife MAT

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Leyla ALACA

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Bilg.İşl.Tahir ŞENSOY

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Bilg.İşl.Ramazan UĞURLU