İletişim Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr. Nilfer SEZER

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Selim EKER

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Prof.Dr.Nilüfer TİMİSU