Fen Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr. Yeşim ÖKTEM

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Hasan ŞAHİN

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Suat ÖZKORUCUKLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Mehmet DİLMAÇ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Orçun PEKCAN/Rahime OCAK/Mehmet Emin FİLİZ/Sadık ÇAKIN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Aydın ORHAN/Can SUN/Aynur AKYOL

İş Yeri Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı:Barış KOÇ