İlahiyat Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Ali ÖZTÜRK

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Yard.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Erdal KÖSE

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Doç.Dr.Kerim BULADI/Şef Leyla GELGEÇ/Bilg.İşl.Nedim SAĞLAM

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Şef Yılmaz AKBABA