Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Selahattin DOLUDİZGİN

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Yard.Doç.Dr. Birsen SAYINSAY ÖZÜNAL

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Arif KAPU

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Yard.Doç.Dr.Özgür YILMAZ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Yard.Doç.Dr.Cengiz POYRAZ