İstanbul Tıp Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Ümit Dilber DEMİREL

Yataklı Tedavi Kurum Yetkilisi Unvanı-Adı Soyadı:

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Mühendis Özkan AYVAZ/Fizikçi Zahide AÇIKGÖZ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Ekrem AYDIN

İş Güvenliği Uzmanı: Özlem AYVAZ, Zahide AÇIKGÖZ, Burak DÖN

Hastane Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: Hastane Müdürü Ehsan PAPAKÇI

Sivil Savunma Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı:

Formen Ustabaşı Unvanı-Adı Soyadı: Teknisyen Burhan DUMAN

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :İsmail ÇOR