Orman Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr.Necmettin ŞENTÜRK

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr. Yusuf GÜNEŞ

İşyeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı:

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Ali KOCA

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Prof. Dr. Turgay AKBULUT

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Yrd.Doç.Hasan Tezcan YILDIRIM