İşletme Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr. Kamil Ahmet KÖSE

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Daktilograf Necip TURGUT

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Bilgen M.ONURLU KÜRKÇÜ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Şef Vural ŞENBAŞ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Bilg.İşl.Yüksel KAYIKÇI