Mühendislik Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:Prof.Dr.İsmail İNCİ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Yard.Doç.Dr.Yıldırım GÜNGÖR

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: Aysel ERSOY YILMAZ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Y.Mühendis Mustafa Nusret SARISAKAL

Sivil Savunma Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı :Doç.Dr.Nurullah NAHİLÇİ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Pehlül KAHRAMAN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Vedia Sönmez