Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:Prof.Dr.Ergin Sait VAROL

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:İşçi Cavit ÖZKARA

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı:Öğr.Gör.Ali Serdar GÜLTEK/Öğr.Gör.Cahit BİLGİ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Yüksekokul Sekreteri Recep DARAKÇI

İş Yeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı :Öğr.Gör. Evren BURŞUK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Hülya GÜLYERİ/Rahşan UTKANER/Beyzade SAYIN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Vasfiye ARSLAN