Devlet Konservatuar Müdürlüğü İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:Doç.Dr.Şebnem ÜNAL

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:Doç.Dr.Şebnem ÜNAL

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Yüksekokul Sekreteri Seçil ÖZBUCAK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Bilg.İşl.Veysel ÇAYIR

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Duran DÜZ