Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:Yard.Doç.Dr.Mine KIRBAŞLI

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:İdari Amir Ramis ERDOĞAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Yüksekokul Sekreteri Şengül AYNURAL

Çalışan Temsilcisi: Yar.Doç.Dr.Güner ÇÖL