Sosyal Bilimler Enstitüsü İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:Prof.Dr.Hatice TÖREN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Enstitü Sekreteri FatmaYILMAZ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Murat ŞENER

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:H.Ali ATMACA