Adli Tıp Enstitüsü İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:Prof.Dr.Faruk AŞICIOĞLU

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı : Araş.Gör.Filiz Ekim ÇEVİK

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Enstitü Sekreteri Muammer ÖZDEMİR

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Selma SARIOĞLU ÜNAL/ Muammer ŞAHİN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Ayhan SEPETÇİ