Kardiyoloji Enstitüsü İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN

Yataklı Tedavi Kurum Yetkilisi Unvanı-Adı Soyadı: Başhekim Doç.Dr.Ahmet YILDIZ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr.Mustafa YILDIZ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Enstitü Sekreteri Nesrin ERŞAHİN

Hastane Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: Hastane Müdür Güler İŞLİK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Hemşire Türkan AYDOĞMUŞ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı :Serda BARIŞIK

Üye: Doç.Dr. Cem BOSTAN/Pervin ÖZCAN/ Öznur YILMAZ/ Şehri ŞENGÜN