Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Yard.Doç.Dr. A.Sinan DEMİREL

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Yüksekokul Sekreteri Zeki Yaşar YÜCEL

Sivil Savunma Uzmanı-Adı Soyadı :Doç.Dr İ.Noyan YILMAZ

Sivil Savunma Uzmanı-Adı Soyadı : Yard.Doç.Dr. Volkan DEMİR