Sağlık Bilimleri Fakültesi İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr. Ahmet AKGÜL

İşyeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı: Yard.Doç.Tümer ULUS

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Fakülte Sekreteri Dilek YÜCEL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Bekir KILIÇARSLAN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: Yıldıray TUZTAŞ