Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İSG Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: Prof.Dr. M.Koray GÜMÜŞTAŞ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:Yüksekokul Sekreteri Zeynep BOZKURT

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :Ahmet KAHRAMAN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:Ahmet SÜREK