İSG Kurulları Eğitim Sunumları

EĞİTİMCİ : DOÇ.DR. FIRAT KAÇAR


Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı

Risk Değerlendirmesi Eğitim Sunumu

PROF.DR.HALİM İŞSEVER

İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İş Sağlığı Kavramı- Ulusal Mevzuatı – İsg Kuralları Görev Ve Yetkileri Eğitimi Sunumu

EĞİTİMCİ : PROF.DR. GÜLER BAHADIR

İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İletişim Teknikleri Eğitimi Sunumu

EĞİTİMCİ : DOÇ.DR. NİHAL ESİN

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 İş Hijyeninin Temel İlkeleri Ve Sık Rastlanılan İş Kazaları Eğitim Sunumu

EĞİTİMCİ : PROF.DR. MEHMET SARPER ERDOĞAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İş Hijyeni

EĞİTİMCİ : PROF.DR. MEHMET SARPER ERDOĞAN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Meslek Hastalıkları Eğitim Sunumu

EĞİTİMCİ : DOÇ.DR. DENİZ ÖZTEKİN

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ EĞİTİM SUNUMU