İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi 13/07/2017 tarih ve 22 /11 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönerge Metni için Tıklayınız.