Kurullarımız

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bayram Mert SAVRUN

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:

Genel Sekreter Yardımcısı Figen CİHAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:

Personel Daire Başkanı Bilgin HAFIZMEHMETOĞLU

Sivil Savunma Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 

Vekil Sivil Savunma Uzmanı Ali NERGİS

Sosyal Tesisler Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:

Sosyal Tesisler Koordinatörü Cengiz ÖRÜN

İşçi Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :

İşçi Seçkin SUKAYAR

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :

Şube Müdürü Mustafa BEYAZATLI

Çalışan Temsilcisi (Yedek) Unvanı-Adı Soyadı :

Bil.İşlt. Kemal YURTBULMUŞ

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Emrah CENGİZ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 

Yard.Doç Dr.Yücel KARLIKLI

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:

Fakülte Sekreteri Dilek YÜCEL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :

Yard.Doç. Dr. Ahmet BEKMEN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:

Eğitim-Birsen Sendika Temsilcisi Salih TÜFEKÇİ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:

Türk Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Nurdagül KÖSE

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Doç.Dr.Mehmet SAMSAKCI

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr.Hüseyin TUROĞLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Aliye YÜCEL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Bilgisayar İşletmeni Muammer MUKUL

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: 
Bilgisayar İşletmeni İbrahim BAŞAR


İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Doç.Dr.Halil TUNALI

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Yar.Doç.Dr.Hasan ŞENOCAK/Araş.Gör.Mehmet GÜLER/Araş.Gör.Murat KALKAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Serkan SARAÇ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Muharrem BOZKURT

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: 
Güler KARASAVRAN


İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Afife MAT

Acil Durum Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr.Afife MAT

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Leyla ALACA

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Bilg.İşl.Tahir ŞENSOY

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Bilg.İşl.Ramazan UĞURLU

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr. Nilfer SEZER

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:

Fakülte Sekreteri Selim EKER

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :

Prof.Dr.Nilüfer TİMİSU

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ


Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 

Şef Murat TURAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler


Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri H.Ali KOCA/Nurgül YILMAZ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Araş.Gör.Barkın ASAL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Eğitim-Birsen Sendika Temsilcisi Cevat BİLİCİ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Musa TAŞDEMİR

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Günay ADEKA

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Eğitim-Birsen Sendika Temsilcisi Ahmet HORD

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Türk Eğitim-Sen Sendika Temsilcisi Serhat ÖZEN

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr. Yeşim ÖKTEM

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Hasan ŞAHİN

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr.Suat ÖZKORUCUKLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Mehmet DİLMAÇ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Orçun PEKCAN/Rahime OCAK/Mehmet Emin FİLİZ/Sadık ÇAKIN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Aydın ORHAN/Can SUN/Aynur AKYOL

İş Yeri Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı:
Barış KOÇ

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Devrim MEMİŞ

İşveren Vekili(Sapanca) Unvanı-Adı Soyadı: 
Bahattin KAYA

İşveren Vekili(Gökçeada) Unvanı-Adı Soyadı: 
Dr. Onur GÖNÜLAL

İşveren Vekili(Yunus-S Gemi Kap.) Unvanı-Adı Soyadı: 
Mehmet BAŞALİ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Biyolog Derya MORDOĞAN

İş Güvenli Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Biyolog Derya MORDOĞAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı: 
Fakülte Sekreteri Ayfer TOKDEMİR GÖKBAYRAK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Biyolog Derya MORDOĞAN

Çalışan Temsilcisi Yardımcısı Unvanı-Adı Soyadı: 
Uğur HANCA

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: 
Erkan BALTACI

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Ali ÖZTÜRK

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Yard.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Erdal KÖSE

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Doç.Dr.Kerim BULADI/Şef Leyla GELGEÇ/Bilg.İşl.Nedim SAĞLAM

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Şef Yılmaz AKBABA

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Selahattin DOLUDİZGİN

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Yard.Doç.Dr. Birsen SAYINSAY ÖZÜNAL

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Arif KAPU

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Yard.Doç.Dr.Özgür YILMAZ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Yard.Doç.Dr.Cengiz POYRAZ

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Nuri TURAN

Vet. Fak. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr.M.Ragıp KILIÇASLAN

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof. Dr. Nezih Yaşar TOKER

İş Güvenli Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Laborant Nurcan ERÖZKAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı: 
Fakülte Sekreteri Sait TUNCEL/Mehmet KUŞ

Mezbaha Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Doç.Dr.Tolga KAHRAMAN

Çiftlik Müdürü Unvanı-Adı Soyadı:
Veteriner Hekim Hüseyin HÜSEYİN

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Bil.İşl. Sait TUNCEL

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: 
Ayten ŞAHİN

Biyogüvenlik ve Atık Komis.Başkanı Unvanı-Adı Soyadı
Prof.Dr.Murat YILDIRIM

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

PROF.DR. Alaattin DURAN/Prof.Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU

Kurul Sekreteri Unvanı-Adı Soyadı: 
Yard.Doç.Dr. Songül KARAÇAM

Kurul Üyeleri Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr. İbrahim İKİZCELİ/Prof.Dr. M.Sarper ERDOĞAN/Doç.Dr. Zeynep Ferhan ÖZŞEKER

İş Yeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr. Abdi ÖZASLAN/Prof.Dr. Ali İhsan SOYLU/Prof.Dr. Halil YANARDAĞ/Doç.Dr.Birgül METE/

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı :
Yard.Doç.Dr. Songül ÇAVDAR KARAÇAM/ Gıda Mühendisi Füsun MISIRLI/Biyolog Zeynep ALİŞAN/Mühendis Mehmet Şükrü ÇETİN

İnsan Kaynakları Unvanı-Adı Soyadı: 
Personel Müdürü Cuma BAYAZIT/ Uzm. Hem.Yasemin GÜÇLÜEL

İdari KonularUnvanı-Adı Soyadı: 
Fakülte Sekreteri Sadi HIRA/Hast.Müd.Yar.Fatma ÖZBEK ÖZTUNA/ Sağlık Yön. Uzm. Nuray SÜZER

Mali Konular Unvanı-Adı Soyadı :
Doç.Dr.Zekayi KUTLUBAY/Doç.Dr. Nuri AYDIN

Kalite Birimi Unvanı-Adı Soyadı: 
Uz.Dr.Semih BAĞHAKİ

Çevre Yönetimi Birimi Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr. Yaşar BAĞDATLI

Teknik Konular Adı Soyadı: 
Mümin SALKIM

Çalışan Baş Temsilcisi Adı Soyadı : 
Kamile KADIOĞLU, Şaban DEMİRKIRAN, Harun YILDIZ, Demet KARATAŞ, Yasemin BALCAN Çiğdem KUS

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr. Sevim BUZLU

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Tülin MERCAN

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Doç.Dr.Melek Nihal ESİN/Araş.Gör.Emine AKTAŞ/Mahide İSLAMOĞLU

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Ümit Dilber DEMİREL

Yataklı Tedavi Kurum Yetkilisi Unvanı-Adı Soyadı:

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Mühendis Özkan AYVAZ/Fizikçi Zahide AÇIKGÖZ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Ekrem AYDIN

İş Güvenliği Uzmanı: 
Özlem AYVAZ, Zahide AÇIKGÖZ, Burak DÖN

Hastane Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: 
Hastane Müdürü Ehsan PAPAKÇI

Sivil Savunma Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı:

Formen Ustabaşı Unvanı-Adı Soyadı: 
Teknisyen Burhan DUMAN

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
İsmail ÇOR

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yrd.Doç.Dr.Necmettin ŞENTÜRK

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr. Yusuf GÜNEŞ

İşyeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı:

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Ali KOCA

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Prof. Dr. Turgay AKBULUT

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Yrd.Doç.Hasan Tezcan YILDIRIM

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr. Ahmet AKGÜL

İşyeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı: 
Yard.Doç.Tümer ULUS

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Dilek YÜCEL

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Bekir KILIÇARSLAN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı: 
Yıldıray TUZTAŞ

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Ümit Begüm EFES

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı:
Hastane Müdür Yardımcısı Recep YILMAZ

Tıbbi Süreç Yöneticisi Unvanı-Adı Soyadı : 
Prof.Dr. Özen DOĞAN ONUR

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Engin DEMİRTAŞ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı : 
Doç.Dr.Kadriye PEKER

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı : 
Bilgisayar İşletmeni Fikret ELDUT/ Bilgisayar İşletmeni Sevil ÖNDER/ Birim Sorumlusu Özlem PİRÇİÇEK/ Kalite Sistem Sorumlusu Esma KARDAŞ/ Başhemşire Menekşe MÜDÜROĞLU CAN

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr. Kamil Ahmet KÖSE

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Daktilograf Necip TURGUT

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Bilgen M.ONURLU KÜRKÇÜ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Şef Vural ŞENBAŞ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Bilg.İşl.Yüksel KAYIKÇI

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Prof.Dr.İsmail İNCİ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Yard.Doç.Dr.Yıldırım GÜNGÖR

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Aysel ERSOY YILMAZ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Fakülte Sekreteri Y.Mühendis Mustafa Nusret SARISAKAL

Sivil Savunma Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı :
Doç.Dr.Nurullah NAHİLÇİ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Pehlül KAHRAMAN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Vedia Sönmez

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Yard.Doç.Dr.Mine KIRBAŞLI

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:
İdari Amir Ramis ERDOĞAN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Yüksekokul Sekreteri Şengül AYNURAL

Çalışan Temsilcisi: 
Yar.Doç.Dr.Güner ÇÖL

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Prof.Dr.Faruk AŞICIOĞLU

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı : 
Araş.Gör.Filiz Ekim ÇEVİK

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Enstitü Sekreteri Muammer ÖZDEMİR

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Selma SARIOĞLU ÜNAL/ Muammer ŞAHİN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Ayhan SEPETÇİ

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN

Yataklı Tedavi Kurum Yetkilisi Unvanı-Adı Soyadı: 
Başhekim Doç.Dr.Ahmet YILDIZ

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr.Mustafa YILDIZ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Enstitü Sekreteri Nesrin ERŞAHİN

Hastane Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: 
Hastane Müdür Güler İŞLİK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Hemşire Türkan AYDOĞMUŞ

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı :
Serda BARIŞIK

Üye: 
Doç.Dr. Cem BOSTAN/Pervin ÖZCAN/ Öznur YILMAZ/ Şehri ŞENGÜN

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Prof.Dr. M.Koray GÜMÜŞTAŞ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Yüksekokul Sekreteri Zeynep BOZKURT

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Ahmet KAHRAMAN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Ahmet SÜREK

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yard.Doç.Dr. A.Sinan DEMİREL

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Yüksekokul Sekreteri Zeki Yaşar YÜCEL

Sivil Savunma Uzmanı-Adı Soyadı :
Doç.Dr İ.Noyan YILMAZ

Sivil Savunma Uzmanı-Adı Soyadı : 
Yard.Doç.Dr. Volkan DEMİR

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof. Dr. Oğuz ÖZTÜRK

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Uzm. Dr. Cem İsmail KÜÇÜKALİ

İş Güvenli Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Dr. Rafi SÜZME

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Enstitü Sekreteri Mustafa ULUDEMİRCİLER

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Araş.Gör.Canan Aysel ULUSOYU

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Tekn.Yard.İbrahim UYAR

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Doç.Dr.Şebnem ÜNAL

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:

Doç.Dr.Şebnem ÜNAL

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreteri Seçil ÖZBUCAK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :

Bilg.İşl.Veysel ÇAYIR

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:

Duran DÜZ

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Prof.Dr.Ahmet KİZİR

Yataklı Tedavi Kurum Yetkilisi Unvanı-Adı Soyadı: 
Doç.Dr.Meltem EKENEL

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı: 
Prof.Dr.Hatice BİLGE

İş Yeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı: 
Uzm.Dr.Didem TAŞTEKİN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Enstitü Sekreteri Adalet ÜNAL

Hastane Müdürü Unvanı-Adı Soyadı: 
Hastane Müdür Ömer ALKAYA

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı: 
Fizikçi Leyla SÜNCAK

Formen Ustabaşı Unvanı-Adı Soyadı: 
Teknisyen Ahmet Korhan DURMUŞ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Burhan ÇABUK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Hemşire Tuğba AKYOL

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Prof.Dr.Ergin Sait VAROL

Acil Durum Yönetim Sorumlusu Unvanı-Adı Soyadı:
İşçi Cavit ÖZKARA

İş Güvenliği Uzmanı Unvanı-Adı Soyadı:
Öğr.Gör.Ali Serdar GÜLTEK/Öğr.Gör.Cahit BİLGİ

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Yüksekokul Sekreteri Recep DARAKÇI

İş Yeri Hekimi Unvanı-Adı Soyadı :
Öğr.Gör. Evren BURŞUK

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Hülya GÜLYERİ/Rahşan UTKANER/Beyzade SAYIN

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
Vasfiye ARSLAN

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı:

Prof.Dr.Hatice TÖREN

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşler

Yürütmekle Görevli Bir Kişi Unvanı-Adı Soyadı:
Enstitü Sekreteri FatmaYILMAZ

Çalışan Temsilcisi Unvanı-Adı Soyadı :
Murat ŞENER

Çalışan Temsilcisi Yedek Unvanı-Adı Soyadı:
H.Ali ATMACA