Mevzuat

YÖNERGELER

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi 13/07/2017 tarih ve 22 /11 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönerge Metni için Tıklayınız.

KANUNLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – Mevzuat
İş Kanunu – Mevzuat

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER